Архив на публикациите

Valsartan и комбинацията му с диуретик при лечение на пациенти с хипертония и метаболитни нарушения или диабет

Доц. Д-р Яна Симова, Доц. Д-р Иво Петров

Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център – УМБАЛ, София

 

 Позовавайки се на настоящото ръководство за поведение при артериална хипертония (АХ) на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония, а също и на цитирани в статията проучвания, авторите заключават, че при преобладаващата част от пациентите с АХ, усложнена с метаболитен синдром (МетС) или диабет, се налага приложение на комбинирана антихипертензивна терапия за постигане на прицелните стойности на АН. Valsartan, самостоятелно или в комбинация с hydrochlorothiazide (НСТZ), понижава значително стойностите на артериалното налягане (АН), като ефективността е по-голяма при комбинираната терапия и е правопропорционална на използваната доза.

Мета-анализ на дозо-зависимите ефекти от приложението на valsartan и valsartan/hydrochlorothiazide (HCTZ) при пациенти с АХ показва ефективност близка до 80 % на различните дозови режими за постигане прицелните стойности на АН. Освен антихипертензивните си ефекти, valsartan намалява честотата на новодиагностициран диабет тип 2 и стойностите на някои възпалителни маркери (високочувствителния С-реактивен протеин – hs-CRР).

Поведението и лечението при МетС включват промяна в стила на живот едновременно с фармакологично лечение, насочено към отделните компоненти на МетС (липидопонижаващи и антихипертензивни средства).