Архив на публикациите

Антихипертензивна терапия при пациенти с лош комплайънс – фиксираната комбинация Ramipril + Amlodipine

Доц. Яна Симова

Сити Клиник – УМБАЛ, София

 

Лечението на пациенти с хипертония и затлъстяване е предизвикателство, тъй като те по-трудно достигат контрол на артериалното налягане. Настоящата статия обобщава резултатите от лечението с фиксираната комбинация ramipril/amlodipine при хипертоници с наднормено те­лесно тегло и затлъстяване.

 

Хипертониците със затлъстяване се нуждаят по-често от комбинирана терапия и от по-високи дози на медикаменти­те, като вероятността да не се достигне до прицелните стой­ности на АН при тях е по-висока. Затлъстяването е и незави­сим рисков фактор за развитие на резистентна на лечение АХ.

 

Лечението с комбинацията ramipril/amlodipine постига контрол на АН при над 70% от лекуваните, независимо от телесното им тегло. Същевременно удовлетвореност от терапията изразяват над 90 % от пациентите.