Архив на публикациите

От добър към по-добър антихипертензивен контрол с valsartan

01.12.2015

Статията на доц. Яна Симова от Национална Кардиологична Болница е съвременен сравнителен анализ на ефективността на valsartan спрямо olmesartan, на времето за постигане на контрол при комбинацията valsartan/hct спрямо valsartan, както и ползите от терапията с valsartan при популации от пациенти с повишен сърдечно-съдов риск като диабетиците.