Архив на публикациите

Депресия при захарен диабет

05.02.2015

 

Петър Маринов, УСБАЛНП „Св. Наум“ - София
Антоанета Ангелова
, ОДПЗС - Русе

 


Захарният диабет е често ендокринно заболяване със значително негативно влияние върху общественото здра- ве. Депресивните разстройства са чести и възлизат на 8% от популацията у нас. Честотата на депресивни разстройства при захарен диабет е значително по-висока от тази в общата популация и се оценява на 15% от болните (Gavard и сътр., 1993). Има различни проучвания, които намират корелация между депресията и контрола върху кръвната захар, но други отхвърлят тази теза. Несъответствията може да се дължат на две групи фактори.