Архив на публикациите

Ползите от фиксираната комбинация рамиприл/ амлодипин за лечение на болни с артериална хипертония

 

Доц. Борислав Георгиев 
Национална кардиологична болница

 

Хипертонията е обществен здравен проблем, който засяга >25% от възрастното население в света1, 2. Разпространението є се увеличава с възрастта, с 90% остатъчен риск при нормотензивни лица на възраст от 55 до 65 години3. Хипертонията е идентифицирана като водещ рисков фактор за смъртност и се нарежда на трето място сред водещите причина за нетрудоспособност1, 4. Въпреки наличието на множество антихипертензивни медикаменти, диагностиката, лечението и контролът на хипертонията са далеч от идеалното равнище, с постигане на контрол на артериалното налягане между 6 и 30% в различни общности по света1.