Архив на публикациите

Контрол на артериалната хипертония при лица с висок и много висок сърдечносъдов риск

 

Проф. д-р Светла Торбова

 

Препоръките на Европейското дружество по хипертония/Европейското дружество по кардиология от 2007 година и последната Преоценка от 2009 година посочват ключовата роля, която има оценката на сърдечно-съдовия риск в терапевтичния подход на артериалната хипертония (АХ). Стратификаци-
ята на добавения сърдечно-съдов риск в четири категории на добавен риск се основава на наличието на съпътстващи рискови фактори, наличието на метаболитен синдром, на захарен диабет, на установени сърдечносъдови или бъбречносъдови заболявания или увреждания на прицелните органи.

 

Маркерите за увреждане на прицелните органи, каквито са ЕКГ микроалбуминурията и др., могат да бъдат изследвани в ежедневната, в рутинната клинична практика, тъй като са с ниска цена. Оценката на прицелните органи следва да се прави поотделно, тъй като тяхното увреждане не винаги се развива паралелно, а когато е налице полиорганно засягане, прогнозата е значително по-лоша.