Архив на публикациите

Егирамлон - антихипертензивна ефективност и повлияване на артериалната ригидност

 

Проф. д-р Цветана Кътова,

д-р Яна Симова,
доц. д-р Велислава Костова

Национална кардиологична болница

 

Приложението на Egiramlon®  понижава значително стойностите на АН, измерено в лекарския кабинет, както и на амбулаторното АН, определено чрез 24-часово мониториране с Холтер RR.

 

Ефектът върху стойностите на АНе бърз - съществена редукция се наблюдава още на първия месец от лечението, като в края на периода на проследяване резултатите се задържат, с данни за допълнитено положително повлияване на част от параметрите, свързани основнос нощния контрол на АН.

 

Еластичните качества на съдовата стена (белег за субклинична органна увреда и маркер за сърдечносъдовия риск) показват подобрение след приложение на Egiramlon®.

 

Положителните резултати по отношение на АН и артериалната ригидност са изявени както при пациенти с неусложнена АХ, така и при тези с доказана клинично изявена увреда на таргетен орган, въпреки значително по-високите изходни стойности на САН и индексите на съдова ригидност във втората група.

 

В края на периода на проследяване, посочените изходни различия между групите (белег на повишен сърдечносъдов риск) намаляват (САН) и дори изчезват (PWV).