Архив на публикациите

Венлафаксин – антидепресант от нова генерация

 

Мария Желязкова-Савова
Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология,
Медицински университет – Варна

 

В последните 25 години в клиничната практика навлязоха много нови антидепресанти. Създаването им беше продиктувано от токсичността на конвенционалните препарати, с които през втората половина на ХХ век се провеждаше фармакотерапия на депресията.

 

Инхибиторите на МАО (ИМАО) и трицикличните антидепресанти (ТЦА), макар и ефективни, са свързани с висок риск от остра интоксикация, което в контекста на специфичния контингент на приложение на тези лекарства ги прави не особено атрактивен избор.