Архив на публикациите

Дихидропиридинови калциеви антагонисти: Постигане на максимална полза при повече хипертоници

 

Проф. д-р Светла Торбова

 

Съвременният подход за избор на антихипертензивно лечение е основан на оценката на специфични индикации на медикамента, за специфични условия и състояния на пациента. Всички антихипертензивни медикаменти имат "за" и "против". Добрият терапевтичен избор се основава на отлично познаване възможностите на медикамента, на доказателствата от големи клинично проучвания с отчетен краен изход за фаталните и нефатални сърдечно-съдови събития, за класа медикаменти и още повече за конкретния медикамент.