Архив на публикациите

Клинично проучване за биоеквивалентност на Metroprolol CD ERT (Егилок Ретард)

 

Доц. д-р Мария Желязкова-Савова, MD, PhD
Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология
Медицински Университет - гр. Варна 

 

Метопролол е кардиоселективен бета-адреноблокер, широко използван в кардиологичната практика за лечение на редица сърдечно-съдови заболявания. Индикациите за приложение на метопролол, подобно на другите бета-блокери, са ИБС, артериална хипертония, ритъмни нарушения. Приложен след ОМИ, метопролол намалява честотата на ре-инфаркт и смъртността. Той е сред бета-блокерите, за които съществуват клинични доказателства за ефикасност при лечение на застойна хронична сърдечна недостатъчност при стабилизирани болни. Показания извън кардиологията са профилактика на мигрена, тиреотоксикоза и др.