Архив на публикациите

Лечение на АХ с фиксирани комбинации: Значение на комбинацията АСЕ-инхибитор и тиазиден диуретик

 

Доц. д-р Елина Трендафилова, д.м.


Артериалната хипертония (АХ) е водещ социален и медицински проблем в развитите страни и нейната честота се увеличава в последните години. През 2000г. 26.4% от възрастното население е с АХ, като се предвижда през 2025г. болните с АХ да са 29.2% , т.е. увеличение с близо 60%, успоредно с това се увеличава и делът на възрастните хора с АХ.