Архив на публикациите

Допълнителни съдово и органно протективни ефекти на Фелодипин

 

Проф. д-р Светла Торбова

 

След като през 1983 година Аlbrecht Fleckenstein публикува знаменателната си статия за калциевите антагонисти (КА) те се превърнаха в значими медикаменти за лечение на артериалната хипертония (АХ).
През последния четвърт век, в който КА се използват в клиничната практика, бяха публикувани резултатите от многобройни експериментални и клинични проучвания, които разкриха различни аспекти на полезните им ефекти.
Клиничните доказателства ги утвърдиха като основен клас антихипертензивни медикаменти, посочени във всички съвременни методични указания, включително и в последните Eвропейски стандарти от 2007 година, приети и в България.