Архив на публикациите

Фелодипин в лечението на артериалната хипертония

 

Д-р Любомир Бауренски
Национална кардиологична болница

 

Калциевите антагонисти (КА) са хетерогенен клас медикаменти, широко използвани в лечението на артериалната хипертония (АХ) и исхемичната болест на сърцето (ИБС). На базата на химическа си структура КА се разделят на 3 групи:


– Дихидропиридини (прототип – Нифедипин)
– Фенилалкиламини (прототип - Верапамил)
– Бензодиазепини (прототип – Дилтиазем)


Общото при представителите на този клас е механизмът на действие – намаляват периферното съдово съпротивление (ПСС), като ефектът им е най-отчетлив върху артериалната система - намаляват следнатоварването. Главната разлика се състои в селективността на действието им - в степента на свързване със съдовете и миокарда.1 Препаратите от групата на дихидропиридините (ДХП) от по-ново поколение – Амлодипин, Фелодипин и др. притежават висока съдова и ниска миокардна селективност.