Архив на публикациите

Ефикасност и поносимост на терапия с Ауронал при амбулаторни пациенти с лека и умерена артериална хипертония

 

Торбова С.,Минчева В., Стояновски В.,
Цанова В., Петрушева Т., Груев И.,
Тончева А., Димитрова Ц.*, Генчев Г.

 

Калциевите антагонисти са една от най-широко употребяваните групи антихипертензивни медикаменти в света. Тяхното въвеждане в клиничната практика през 80-те години на 20-ти век се счита за един от най-големите постижения в лечението на сърдечно-съдовите заболявания.

През последните няколко години в световен мащаб значително нарастна приложението на дихидропиридиновите калциеви антагонисти (ДХПКА) и България не прави изключение от тази тенденция. Клиничното значение на тази генерация калциеви антагонисти се основава на вазодилататорния ефект, който проявяват главно на ниво предкапилярни артериоли и последващо понижаване на периферното съдово съпротивление...