• Биологично-подобни Лекарствени Продукти

    Β началото на 2010 г. EGIS Pharmaceuticals PLC сключи споразумение за дългосрочно сътрудничество с Южнокорейската компания Celltrion Inc. за продажба и разпространение на 8 биологично-подобни моноклонални антитела (mAb-s), произведени съгласно европейските регулаторни стандарти. Споразумението се отнася за 17 държави в Централна и Източна Европа и региона на ОНД.